Meny

Om laget

NHF Ålesund ble stiftet i 07.10.1971 og fikk da navnet Unge Vanføre.  Stiftelsen fant sted i Borgund Sparebanks lokaler, i dag Sparebanken Møre i Kipervika. Siden den gang har laget hatt ulike navn, og heter i dag NORGES HANDIKAPFORBUND ÅLESUND.

NHFÅ, som styret kaller laget, teller 89 medlemmer pr.1.mars 2011.  Dette tallet vil vi prøve å  øke i tiden fremover, da laget har en intensjon om å passere 100 medlemmer så snart som mulig.

Styret appelerer derfor til sine medlemmer om å hjelpe laget med å verve nye medlemmer!

NHFÅ ledes av et styre på 7 medlemmer, for inneværende periode:

Leder:                         Per O Slyngstad
Nest Leder                 Trine Eiksund

Økonomiansvarlig:  Unni Furseth
Sekretær:                   Trine Eiksund
Styremedlem:           Bård Eiksund
Styremedlem:           Roger Olsen

1 vara:                         Oddveig Slyngstadli
 

  • Adresse - Larsgården, 6009 Ålesund
  • Tlf - 458 44 150
  • Epost -